Turnerin oireyhtymän ei ole yksin osoitettu lisäävän vakavan koronavirustaudin riskiä

17.3.2021

Yksin Turnerin oireyhtymän ei ole Suomessa tai kansainvälisen aineiston perusteella osoitettu lisäävän riskiä sairastua vakavaan koronavirustautiin. Toisaalta Turnerin oireyhtymään liittyy useampia liitännäissairauksia, kuten sydämen poikkeavuudet. Sairastumisriskiin vaikuttavat tekijät ovatkin pääasiassa yksilöllisiä, kuten juuri liitännäissairaudet sekä ikä.

On muistettava, että Turnerin oireyhtymä on harvinainen sairaus ja uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 uusi tauti, jolloin kokemuksien ja tiedon karttuminen vie aikansa, vaikka opimmekin lisää päivittäin. Unohtaa ei pidä myöskään poikkeuksellisen ajan psyykkisiä vaikutuksia, sillä monet Turner- naisista ja -tytöistä kärsivät ahdistuneisuudesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla on kerrottu lisää vakavan koronavirustaudin riskiryhmistä ja rokotusjärjestyksestä.

Lisäksi tietoa koronavirustaudin vaikutuksista Turner- naisille on koottu Turner Syndrome Society of the United States- yhdistyksen verkkosivuille.